T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Sonuçları

Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Sonuçları

 

Sonuçlar için tıklayınız.

 

Asil olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları 15 (onbeş) gün içerisinde Edebiyat Fakültesi Dekanlığına vermeleri gerekmektedir.
Naklen atanmak isteyenler sadece dilekçe vereceklerdir. Örnek Dilekçe İçin
Tıklayınız...

İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-İkametgah ilmühaberi

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

4-6 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

5-Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi)

6-Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi)

7-Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu (heyet raporu)

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. Formu indirmek için Tıklayınız...