T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • /
 • Duyurular
 • /
 • 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Çift Anadal / Yan DalBaşvuru İlanı

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Çift Anadal / Yan DalBaşvuru İlanı

2022-2023 AKADEMİK YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL BAŞVURU İLANI

Değerli Öğrencilerimiz;

Üniversitemiz 2022-2023 Akademik Yılında Çift Anadal ve Yandal programlarına başvuracak öğrencilerimiz için başvuru takvimi, başvuru koşulları ve başvuruda istenen belgeler aşağıda yer almaktadır.

A-BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

05 Eylül 2022-9 Eylül 2022

Değerlendirme ve Sonuç İla

12 Eylül 2022-14 Eylül 2022

Kesin Kayıt Tarihleri

15 Eylül 2022-16 Eylül 2022

 

B-BAŞVURU KOŞULLARI

Çift Anadal :

 1. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunan öğrenciler Çift Anadal programına başvurabilirler.

 

 1. Çift Anadal programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurulabilir.

 

 1. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

 

 Yandal :

 1. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 65 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunan öğrenciler Yan Dal programına başvurabilirler.

 

 1. Çift Anadal programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurulabilir.

 

 1. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

 

2022-2023 Akademik Yılı Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına ve Kontenjanlara ulaşmak için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi Çift Anadal/ YanDal Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

C- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.
 2. Başvuru tarihinde alınmış onaylı not durum belgesi (Transkript)
 3. ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi

 

 

Not: Başvurular Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşlerine ŞAHSEN veya Posta yolu ile yapılacaktır.

 

Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi-Edebiyat Fakültesi-Öğrenci İşleri / Diyarbakır Yolu 5. Km Artuklu/MARDİN