• /
  • Duyurular
  • /
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kesin Kayıt Duyurusu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kesin Kayıt Duyurusu

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KESİN KAYIT DUYURUSU

Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında verilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yapılan başvurular tamamlanmıştır. YÖK tarafından belirlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar gereğince, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapmakta olup Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip olan öğretmen sayıları dikkate alınarak alanların kontenjanları belirlenmiştir. 

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda "Yiyecek İçecek Hizmetleri" alanında öğrencilere danışmanlık yapabilecek Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen bulunmadığından bu alanda öğrenci kaydı alınamayacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları ile ilgili duyurumuzda, “Uygulamalı derslerin dışındaki dersler, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak (ilgili mevzuat çerçevesinde) çevrim içi (online) yapılacaktır.” denilmiştir. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuyla ilgili yazısı doğrultusunda, Üniversitemizdeki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinin pandemi koşulları ile sınırlı olmak kaydıyla en fazla %40'ı (özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler hariç) mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yolu ile (on line) verilebilecektir. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, bu durumu dikkate almaları gerekmektedir.

Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar için 26.10.2021 Salı günü yedeklerin kayıtları alınacaktır.

Kesin Kayıtlar:
Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 22.10.2021 ile 25.10.2021 tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında dahil olmak üzere) 08.00-17.00 saatleri içerisinde alınacaktır. Posta, e-mail, faks veya kargo ile kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1.    Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın onaylı fotokopisi veya E-Devletten alınmış Geçici Mezuniyet Belgesi)
2.    Transkript Belgesi (E-Devlet çıktısı veya onaylı fotokopisi)
3.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
4.    2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Ad-Soyad ve başvurduğunuz alan adını yazınız.)
5.    Program kayıt ücreti ilk taksitinin (1.750 TL) yatırıldığına dair dekont,

Teslim edilecek belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla “Aslı Gibidir” onayı kayıt sırasında yapılabilecektir.
Kesin kayıt için istenen beleğeler, Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Bölümündeki görevlilere (Z-28 nolu oda) teslim edecektir.

Öğrenim Ücreti ve Banka Bilgileri:

Öğrenim ücreti, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına (T.C. Ziraat Bankası Mardin Şubesi IBAN: TR20 0001 0000 9295 2782 6250 01) kayıt hakkı kazanan öğrencinin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “2021-2022 Formasyon Öğrenim Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir. İnternet bankacılığı yoluyla da ödeme yapılabilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları öğrenim kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir.

Aşağıda kayıt ve akademik takvimle ilgili önemli tarihler belirtilmiştir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru ve Kayıt Tarihleri

Sonuçların Duyurulması

21.10.2021

Kesin Kayıtların Yapılması

22.10.2021 – 25.10.2021

Kesin Kayıt Yedek Listelerinin Yayınlanması

25.10.2021

Yedek Kayıtların Yapılması

26.10.2021

Eğitim Öğretime Başlanması

27.10.2021

 

Pedagojik Formasyon Bürosu iletişim numarası:  0 482 2134002 – 7093

NOT: Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili duyurular Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün web sayfasından ilan edilecektir ( https://www.artuklu.edu.tr/egitim-bilimleri). 

 

KAYIT LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.