MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi İle İlgili Açıklama

Pedagojik Formasyon Eğitimi İle İlgili Açıklama

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun pedagojik formasyon eğitimi ile ilgili 29.12.2022 tarihli toplantısında alınan kararları sonrasında; Üniversitemiz bünyesinde Eğitim Fakültesi bulunmamasına ve halen devam eden pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının ders yüküne karşın, formasyon derslerini alıp mezun olduğunda öğretmen olarak atanabilecek tüm dördüncü sınıf öğrencilerimize alanlarla ilgili herhangi bir kontenjan sınırlaması yapılmadan şartlar zorlanarak formasyon eğitimi derslerinin Bahar Yarıyılından itibaren örgün eğitim içinde verilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Öğrencilerimizden (farklı üniversitelerdeki uygulamalarla karşılaştırmalar yapılarak) Öğretmenlik Uygulaması dersi dahil tüm formasyon derslerinin bahar yarıyılında verilmesi yönünde talepler gelmektedir.

Bu talepler üzerine aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Uygulaması dersi (staj), Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yapılmaktadır. Öğretmenlik uygulamasında, üniversiteden danışman öğretim elemanlarının yanında Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) görev yapan “öğretmenlik eğitimi sertifikası”na sahip öğretmenler görevlendirilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca da (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar, Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge) bir Uygulama Öğretim Elemanı en fazla 12 öğrenciye ve Uygulama Öğretmeni en fazla 6 öğrenciye öğretmenlik uygulaması eğitimi verebilmektedir.

İlgili mevzuat gereğince Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni olarak görevlendirilebilecek gerek Üniversitemiz gerekse MEB çalışanları, güz yarıyılında başlayıp bahar yarıyılında da devam edecek olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması derslerinde görevlendirilmişlerdir. Öğretmenlik Uygulaması dersleri için görevlendirilebilecek sayıda öğretim elemanı ve öğretmen bulunmadığından, örgün eğitim içinde formasyon derslerini almaya başlayan son sınıf öğrencilerimize Öğretmenlik Uygulaması dersinin bahar yarıyılında verilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, ilgili mevzuat uyarınca pedagojik formasyon eğitiminin süresi en az iki yarıyıl olup dersler, iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülmek durumundadır. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri dikkate alındığında, formasyon eğitimi kapsamındaki tüm derslerin mezun veya örgün eğitimde okuyan öğrencilere bir yarıyılda verilmesi mümkün değildir. Formasyon eğitimi kapsamındaki bütün dersleri bir yarıyıl içinde vereceğine dair açıklama yapan herhangi bir üniversite de bulunmamaktadır.

Mevcut durumda, YÖK’ün kararı doğrultusunda öğretmenlik atamasına taban olan alanlarda örgün okuyan tüm öğrencilere formasyon derslerinin seçmeli olarak verilmesi; özellikle Öğretmenlik Uygulaması dersi için görevlendirilebilecek öğretim elemanı ve öğretmen sayılarının sınırlı olması açısından bu dersin gerek bahar yarıyılda gerekse güz yarıyılda verilmesi, tüm üniversitelerde önemli bir problem olarak durmaktadır. Bu problemin çözülmesine yönelik YÖK, Üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları devam etmektedir.