MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Öğrenim Ücreti veya Katkı Payını Ödeyemediği İçin Ders Kaydı Yapamayan Öğrencilerimizin Dikkatine

Öğrenim Ücreti veya Katkı Payını Ödeyemediği İçin Ders Kaydı Yapamayan Öğrencilerimizin Dikkatine

Kendisi veya birinci derece yakınları deprem bölgesinde ikamet edip 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait öğrenim ücreti veya katkı payını ödeyemediği için ders kaydını yapamayan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Konuyla ilgili alınan Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu durumdaki öğrencilerimiz, kayıtlı bulundukları akademik birime (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul) akademik takvimdeki “Ders Ekleme-Silme” süresi içinde (ön lisans ve lisans programları için 27 Şubat-03 Mart, lisansüstü programlar için 27 Şubat-10 Mart) ikamet belgesi ve dilekçe ile şahsen veya kayıtlı oldukları birimin elektronik posta adresine başvurmaları halinde, öğrenim ücreti veya katkı paylarını Bahar Yarıyılı bitiş tarihi olan 11.06.2023 tarihine kadar ödemek üzere ders kayıtlarını yapabileceklerdir.
 
Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.