• /
  • Duyurular
  • /
  • Lojman Puantaj 2019 Yılı 8. Dönem Hakkında Duyuru

Lojman Puantaj 2019 Yılı 8. Dönem Hakkında Duyuru

Lojman Yerleştirmelerine Esas Teşkil Edecek Puantaj Cetveli

Üniversitemizin satın alma ve kiralama yöntemi ile temin edilen ve personelimizin yararlanması için kullanılan aşağıda adresleri bulunan 1 adet lojman boş bulunmaktadır. Ekli akademik ve idari personel “lojman puantaj cetveli” Mardin Artuklu Üniversitesi lojman Yönergesi madde 9 (f) bendi: “Bu cetvel bilgi amaçlı olarak Üniversite Web sayfasında yayınlanır ve itiraz etme süresi verilir. Konut Tahsis sıra cetvelinin ilanından itibaren bir haftalık itiraz süresi tanınır bu süre içerisinde varsa itiraz sahipleri gerekli bilgi ve belgelerle birlikte konut tahsis birimine yazılı olarak müracaat ederler. İtirazlar en geç bir hafta içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirmesinden sonra sıra cetveli kesinlik kazanır.” Gereğince Rektörlüğümüzce hesaplanarak 7 gün süre ile ilan edilmek üzere ekte sunulmuştur.

Ancak Kamu Konutları Yönetmeliğinin Madde 9- “daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.” İfadesince daha önce Üniversitemiz lojmanlarında oturan personelin başvuru sırasında Daire Başkanlığımızı bilgilendirilmesi hususunda tüm sorumluluk ilgililere aittir. İlanen Duyurulur!

 

Boş Lojman Listesi:

 

SN

Lojman Adresi

No

Lojmanda İkamet Süresi

1

Mahmutoğlu Sitesi B Blok

11

5 Yıllığına

 

Akademik Personel Puantaj Cetveli İçin Buraya Tıklayınız.

 

 

Mardin Artuklu Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı