MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Depremden Etkilenen Öğrencilerimizin Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İadesi Başvuruları

Depremden Etkilenen Öğrencilerimizin Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İadesi Başvuruları

Cumhurbaşkanlığı’nın 03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Kararnamesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.03.2023 tarihli, E-57802651-840-16133 sayılı ve "Depremden Etkilenen Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin OHAL Kararnamesi" konulu yazısı kapsamında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak üzere;

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılda Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimin örgün ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlı olup ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrencilerimizden; (a) birinci öğretim programlarından süresinde mezun olamayanlar “katkı payını”, (b) ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim kayıtlı olanlar “öğrenim ücretini” ödemeyecektir.

Yukarıda belirtilen durumda olup 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı katkı payını veya öğrenim ücretini ödemiş olan öğrencilerimizin 31.03.2023 tarihine kadar başvurmaları halinde, tahsil edilmiş ücretleri iade edilecektir.

Başvurularda, “Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden” hususuyla ilgili olarak; bekâr öğrenciler için kendisi veya anne ve babasının; evli öğrenciler için kendisi veya eşi ve çocukların olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet etmesi durumu dikkate alınacaktır.

Başvurular, Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İade Başvuru Dilekçesi ile öğrencilerin kayıtlı olduğu akademik birime (Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Okul, Fakülte, Enstitü) şahsen veya elektronik posta (e-mail) ile yapılacaktır.

Başvurularda, başvuru dilekçesine e-devlet veya İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınan Aile Kayıt Örneği ile Yerleşim Yeri ve Diğer Adres (ikametgâh) Belgelerinin eklenmelidir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan 24.02.2023 tarih ve 01 sayılı kararı sonrası 24.02.2023 tarihinde yapılan duyuru kapsamında; katkı payı ve öğrenim ücretini 11.06.2023 tarihine kadar ödemek üzere ders kaydı yapan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrencilerden ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet edenlerin katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecektir. Ancak, bunların dışında kalan öğrencilerin ise belirtilen tarihe kadar katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemesi gerekmektedir.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İade Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.