• /
  • Duyurular
  • /
  • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Proje Çağrısı

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Proje Çağrısı

Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Proje Çağrısı (Akademisyen)

Üniversitemizde görev yapmakta olan öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacıların müracaat edebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince; aşağıda belirlenen temalar öncelikli olmak üzere 2020 Yılı 1.DÖNEM Bilimsel Araştırma Projeleri ilanına çıkılmıştır.

Öncelikli Başlıklar;

Göç ve Mültecilik
Nüfus Hareketliliği ve Göçmen Sağlığı
Kültür Turizmi ve Gastronomi Turizmi
Moleküler Biyoloji, Tarım ve Gıda Biyoteknolojisi, Biyoçeşitlilik
Kentleşme ve Mimarlık Üretimleri
Proje Destek Üst Sınırı     : 30.000 TL 

Çağrı Tarihi                     : 16 Aralık 2019 – 15 Şubat 2020

Sonuç Açıklama Tarihi    : 10 Nisan 2020

Not: Disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek için en az iki (2) farklı disiplinde/bölümde çalışmakta olan öğretim elemanlarından oluşan bilimsel araştırma gruplarının (proje ekibi) proje önerilerine öncelik tanınacaktır.

Proje başvuruları BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacak olup, proje başvurusu yapan akademisyenlerimiz projelerini ıslak imzalı olarak BAP Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.