MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğretim Süreci İle İlgili Duyuru

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğretim Süreci İle İlgili Duyuru

2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile ilgili Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda Üniversitemiz Senatosu tarafından eğitim-öğretime dair uygulama esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 
03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;
 
1. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Mardin’in deprem destek illeri arasında bulunması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarında depremzede ailelerin barındırılıyor olması nedeniyle öğrencilerimize yurtlarda kalma imkânı sağlanamamasının yanında, ilimize gelen depremzedeler nedeniyle kiralık konut bulma sıkıntısı da dikkate alınarak; hâlihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretime, bahar dönemi sonuna kadar devam edilmekle birlikte, Mardin’de ikamet eden öğrencilerimize kampüsümüz ve dersliklerimiz açık olacaktır. Böylece, sınıf ortamlarında uzaktan öğretimle gerçekleştirilecek derslere, Mardin’de ikamet eden öğrencilerimizden isteyenler katılabileceklerdir.
 
2. Üniversite dışındaki kurumlarda halen yüz yüze gerçekleştirilen uygulama dersleri, aynı şekilde devam edecektir. Diğer uygulama derslerinin ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılmasına dair planlama ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından belirlenip ilan edilecektir.
 
3. Özel öğrenci olarak üniversitemize kabul edilen öğrenciler, eğitimlerini birinci maddede belirtildiği şekilde sürdüreceklerdir.
 
4. Bahar dönemindeki ara sınavlar (vize) ile yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavları (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi olarak yapılacaktır. Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar kullanılabilecektir.