• /
  • Duyurular
  • /
  • 2020 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

2020 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ

TARİH

YAPILACAK İŞ

20-24 Ocak 2020

Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin bölüm başkanlıklarına, 2019 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS’ ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek ve belgeler de eklenerek başvuru yapılması.

27-29 Ocak 2020

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların, her bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından incelenmesi.

30-31 Ocak 2020

Başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarının rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından komisyona gönderilmesi.

03-05 Şubat 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.

06 Şubat 2020

Komisyon nihai kararlarının Üniversitemiz web sayfasından ilan edilmesi.

07 - 10 Şubat 2020

Komisyon tarafından ilan edilen nihai kararlara itiraz süreci.

12 Şubat 2020

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.

 

Detaylı bilgi için:  https://www.artuklu.edu.tr/akademik-tesvik