• /
  • Duyurular
  • /
  • 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

AKADEMİK FAALİYET FAALİYET TAKVİMİ
Açılacak Derslerin İlgili Kurullarda Kesinleştirilerek
ÖİDB’na Gönderilmesinin Son Günü
15 Mayıs 2020
Yaz Okulunda Açılacak Derslerin Üniversitemiz
Web Sayfasında İlan Edilmesi 
12 Haziran 2020
Başvuruların Alınması (Ön Kayıt) 15 Haziran 2020 - 18 Haziran 2020
Açılması Kesinleşen Derslerin İlgili Birim Yönetim Kurullarınca Karara Bağlanması, 
Ders Programlarının İlan Edilmesi ve Kesinleşen Derslerin ÖİDB’na Bildirilmesi
19 Haziran 2020
Açılması Kesinleşen Derslerin İlan Edilmesi 22 Haziran 2020
Ders Kaydı, Harçların Yatırılması, Ders Kaydı Onayı 22 Haziran 2020-26 Haziran 2020
Yaz Okulu Derslerinin Başlaması 29 Haziran 2020
Ara Sınavlar Birimler tarafından belirlenecek
Yaz Okulu Derslerinin Son Günü 14 Ağustos 2020
Yaz Okulu Dönem Sonu Sınavları 17 Ağustos 2020-21 Ağustos 2020
Yaz Okulu Dönem Sonu Sınavlarının İlan Edilmesinin Son Günü 23 Ağustos 2020