T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 2023-2024 ÖZEL YETENEK SINAVINI YEDEK KAZANANLAR LİSTESİ

2023-2024 ÖZEL YETENEK SINAVINI YEDEK KAZANANLAR LİSTESİ

2023-2024 ÖZEL YETENEK SINAVINI YEDEK KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da 2023 Yılında Mezun Olanlar için yeni tarihli mezuniyet belgesi. (1 Adet Diploma Fotokopisi)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslıda Kayıt Anında Gösterilecek)

3- 2023 TYT sınav sonuç belgesi

4- 2 Adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5 cm x 6 cm / renkli)

5- Erkek adaylardan; askerlik durum beyanı (2003 ve öncesi doğumluların askerlik belgesi beyan etmeleri gerekmektedir.)

NOT: Kesin kayıt işlemleri Şahsen veya Noterden alınmış vekâlet ile yapılacak. (Eksik evrakla kayıt kabul edilmeyecektir.)

 

 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları ( Posta ile kayıt yapılmaz.)

2- Kayıt için istenen belgelerden diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı görülerek fotokopisi onaylanarak kabul edilebilecektir.
3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5- Aynı anda birden fazla ön lisans ya da aynı anda birden fazla lisans programına kayıtlı olunamayacağından öğrencilerin bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

6- ÖSYS ile Üniversitemize yerleşen ve askerlik sorunu olan (yaş haddi, kaçak durumu vb.) erkek öğrencilerin kayıtları yapılacak ancak askerlikle ilgili sorunu ortadan kalktığını belgeleyene kadar öğrenime devam ettirilmeyecek olup izinli sayılacaktır.

7- Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

8- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

KAYIT YERİ

Yedek Kazanan Adayların Kayıtları

11-13 Eylül 2023

 

e-posta adresi : devletkonservatuvar@artuklu.edu.tr