T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Ödeme Belgeleri

Ödemenin Yapılması İçin İstenen(gerekli) Belgeler:

Sempozyum, Kongre, Çalıştay  v.b. dışındaki gerekçelerle yurtdışında araştırma yapmak için BAP projesi çerçevesinde gidecek yürütücü ve araştırmacıların araştırma yaptıkları yerlerden araştırma yaptıklarına dair bir belge hazırlamaları ve BAP birimine ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu talep Sayıştay raporunda belirtildiği için istenmektedir.