MAÜ-ÇÖZMER
Prof. Dr. Abdurrahman ADAK
Birim: KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ,
Email: abdurrahmanadak@artuklu.edu.tr
Telefon: 0.482.2134002
Dahili: 1764