MAÜ-ÇÖZMER
Öğr. Gör. Zülküf ERGÜN
Birim: TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ,
Email: zulkufergun@artuklu.edu.tr
Telefon: 0482 212 98 84
Dahili: