Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN
Birim: ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ,
Email: mustafaaslan@artuklu.edu.tr
Telefon: 05303464562
Dahili: 1723