MAÜ-ÇÖZMER
Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet TÜRKEN ÇAKIR
Birim: ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ,
Email:
Telefon:
Dahili: