MAÜ-ÇÖZMER
Arş. Gör. Ümran ALTINKILIÇ
Birim: TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ,
Email: umranaltinkilic@artuklu.edu.tr
Telefon: +90 482 213 40 02
Dahili:

Öğrenim Durumu

Lisans: Matematik, Mimar Sinan GSÜ, 2010

Yüksek Lisans: Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Mardin Artuklu Üniversitesi, 2015

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi, Devam ediyor

Modern Kürtçe Edebiyatı

Kürtçe Romanı

Edebi Kuramlar

Anlatıbilim

Kürt Dili

Yazılı Anlatım

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Altınkılıç, Ümran: “Pirsgirêka Ragihandina Axaftinê di Romana Kurdî de” Şarkıyat Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 2017.
Altınkılıç, Ümran: "Vegêrana Kesê Duyem di Romana Kurdî de” Uluslararsı Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Mardin, 2018.

Kitaplar

Altınkılıç, Ümran: Waneyên Zimannasiyê, Lîs, 2016 (Editöryel Kitap)

Altınkılıç, Ümran: "Dîakronî û Sînkronî di Zimannasiya Saussure de", Gotarên Zimannasiyê, Ed. Kenan Subaşı, Resul Geyik, Nûbihar, 2017 (Kitap Bölümü)

Türkçeden Kürtçeye Çevirdiği Kitaplar
Rêza Klasîkên Cîhanê (Dünya Klasikleri Dizisi, Çocuk Kitapları, 20 kitap), Zibeq Yayınevi, 2012
Çîrokên Psîko-Sosyal (Çocuk Kitapları Dizisi, 10 kitap), Zibeq Yayınevi, 2012

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altınkılıç, Ümran: "Heteroglossia di Saturna Remezan Alan de", The Journal of Mesopotamian Studies, 2017, c. 2, j. 2, r. 31-47

Altınkılıç, Ümran: "Pirdengî di Mîrnameya Jan Dost de", Kadim Akademi SBD, 2017, c. 1, j. 1., r. 93-107.

Altınkılıç, Ümran: "Ordîxanê Celîl, Ordîxanê Celîl, Zargotina Kurda", The Journal of Mesopotamian Studies, 2018, c. 3, j. 2, r. 205-6.