MAÜ-ÇÖZMER
Arş. Gör. İbrahim TARDUŞ
Birim: TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ,
Email: ibrahimtardus1@gmail.com
Telefon:
Dahili: