T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  • /
  • Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programlarımız tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı programdan oluşmaktadır.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İ.Ö)

Tezsiz yüksek lisans programımız ikinci öğretim statüsünde olup dersler 15:00 ile 21:00 arasında işlenmektedir ve program ücretlidir. Alımlar güz ve bahar dönemlerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığı ile yapılmaktadır. Başvurularda lisans mezunu olmak ve ales sıralaması şartı aranmaktadır. Tezsiz program üç yarıyıldan oluşmaktadır. İlk iki yarıyılda ikisi zorunlu olmak üzere toplam on ders alınması gerekmektedir. Son dönem öğrencilerimiz dönem projesi dersi ile tez benzeri bir çalışma yapmaları ve bu çalışmalarından iki öğretim üyemizin onayı ile başarılı olmalar gerekmektedir. Programa ek bir süre verilememektedir. Üç yarıyıl sonunda on dersten ve dönem projesinden başarılı olamayan öğrencilerin program ile ilişikleri kesilir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Tezli yüksek lisans programına alımlar güz dönemi öncesinde sınırlı olarak yapılmaktadır. İlk iki yarıyılda öğrencilerimiz ikisi zorunlu olmak üzere toplam yedi ders almaları gerekmektedir. İkinci yarıyılda derslere ek olarak seminer dersi bulunmaktadır. Son iki yarıyılda öğrencilerimiz tez dersi alarak yüksek lisans tezlerini hazırlamaları gerekmektedir. Program en çok altı yarıyıl ile sınırlıdır. Bu süre içerisinde başarılı olamayan öğrencilerin program ile ilişikleri kesilir. Başvurular, tez hazırlama yönetmeliği ve diğer hususlar için Sosyal Bilimler Enstitüsü ile iletişime geçiniz.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü