T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  • /
  • MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programına ilişkin yönetmeliği görmek için Tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı için yapılacak olan Ödemeler ile Diğer Husulara İlişkin Esas ve Usullere ulaşmak için Tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı için gerekli olan Öğrenci Formlarına ulaşmak için Tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı için gerekli olan Öğretim Elemanı Formlarına ulaşmak için Tıklayınız.

 

personel
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇİFTÇİ 
 
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
Santral: 0482 213 4002
Dahili: 7037
E-mail: erdalciftci@artuklu.edu.tr
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü