T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  • /
  • FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin Yönetmelik ve Esas ve Usullere ulaşmak için Tıklayınız.

Farabi Değişim Programı için yapılacak olan Ödemeler ile Diğer Husulara İlişkin Esas ve Usullere ulaşmak için Tıklayınız.

Farabi Değişim Programı için gerekli olan Belgeler ve Formlara uluşmak için Tıklayınız.

personel

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rezan EKİNCİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
Santral: 0482 213 4002
Dahili: 7048
E-mail: merekinci@gmail.com

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü