T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  • /
  • DOKTORA PROGRAMI

DOKTORA PROGRAMI

Doktora programının dili Türkçedir. Alımlar her eğitim-öğretim yılında güz dönemi ve bahar dönemi öncesinde iki sefer yapılmaktadır. Programa alınan öğrenciler ikisi zorunlu olmak üzere toplam yedi ders almak zorundadırlar. Derslerden başarılı olunmasına bağlı olarak ikinci veya üçüncü yarıyılda seminer dersi alınması gerekmektedir. Başarılı olunması durumunda yeterlilik sınavına girilebilir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerimiz tez çalışmalarına başlayabilmeleri için tez önerisi sunmaları ve önerilerinin en az üç kişiden oluşan öğretim üyeleri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz yılda iki sefer olmak üzere, biri Ocak-Haziran, diğeri Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere, minimum dört maksimum altı ay içerisinde tez izleme komitesine çalışmalarını düzenli olarak sunmaları gerekmektedir. İki kez üstüste başarısız sayılan öğrencinin programla ilişiği kesilir. Tez savunması için en az üç tez izleme komitesi toplantısının başarı ile sonuçlanması gerekmektedir. Program tezin başarılı olarak savunulması sonrasında sona erer. Programın yasal süresi dört yıl olup bu süre ek olarak iki yıl uzatılabilir. Bu süreler dahilinde başarılı olamayan ve üstüste iki kez tez savunmasında başarısız olan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Daha ayrıntılı bilgiler için Yök Lisansüstü yönetmeliğini inceleyenizi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü iletişime geçiniz.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü