T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  • /
  • BÖLÜM HAKKINDA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BÖLÜM HAKKINDA

Tarih Bölümü Türkçe ve Arapça dillerinde lisans, tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Öğretim elemanları Ortaçağ'dan Cumhuriyet dönemine farklı zaman aralıkları ve farklı coğrafyalarda ağırlıklı olarak Osmanlı ve Ortadoğu coğrafyası ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Sosyo-ekonomik, siyasi, idari ve kültürel tarih yazımında öğrencilere, araştırmacılara ve bölge tarihiyle ilgilenen tarihseverlere rehberlik edilmektedir. Programda yerel tarihten dünya tarihine geniş bir yelpazeyle açılan dersler ile öğrencilerin ve araştırmacıların uzmanlaşmak istedikleri konuda ihtisas sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Mardin şehri ve yer aldığı bölgenin zengin kültürel değerlerinden beslenen Tarih bölümü, objektif tarih yazımı bilincini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü