T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

REKTÖR
ibrahimozcosar@artuklu.edu.tr / Dahili: 7007
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ahmet SELÇUKOĞLU

ahmetselcukoglu@artuklu.edu.tr / Dahili: 7106
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ekrem AKMAN

BÖLÜM BAŞKANI ekremakman@artuklu.edu.tr / Dahili: 7062
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ercan GÜMÜŞ

ercangumus[at]artuklu.edu.tr / Dahili: 7030
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Erdal ÇİFTÇİ

erdalciftci[at]artuklu.edu.tr / Dahili: 7037
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Fasih DİNÇ

fasihdinc@artuklu.edu.tr / Dahili: 7105
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Metin ŞERİFOĞLU

zoubeirk@gmail.com / Dahili: 7014
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Remzi AVCI

remziavci@artuklu.edu.tr / Dahili: 7117
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ziya POLAT

ziyapolat@artuklu.edu.tr / Dahili: 7200
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulğani KAÇAR

ganikacar@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Abdülbaki BOZKURT

abdulbakibozkurt@artuklu.edu.tr / Dahili: 7080
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Aysel FEDAİ

ayselfedai@artuklu.edu.tr / Dahili: 7036
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI

caneryelbasi@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÜLKE

cemalulke@artuklu.edu.tr / Dahili: 7043
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rezan EKİNCİ

merekinci[at]gmail.com / Dahili: 7048
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri DENİZ

mehmetsdeniz@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Esad KADDRU

d.narjes99@gmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Raşid ŞEKHO

rashed197583@hotmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sabri MENGİRKAON

sabrimengirkaon@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sibel CEYLAN YİĞİT

sibelceylan@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Burak ERDEM

burakerdem@artuklu.edu.tr / Dahili: 7081
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Elif OĞUZ

elifoguz@artuklu.edu.tr / Dahili: 7123
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Elif ÖZDOĞAN

elifozdogan@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Erdem MERAKLI

erdemmerakli@artuklu.edu.tr / Dahili: 7169
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Hasan AYDIN

hasanaydin@artuklu.edu.tr / Dahili: 7073
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ