T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

REKTÖR
ibrahimozcosar@artuklu.edu.tr
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK

ahmetkutuk@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ercan GÜMÜŞ

ercangumus[at]artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Feridun BİLGİN

feridunbilgin@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ziya POLAT

ziyapolat@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Abdülbaki BOZKURT

abdulbakibozkurt@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI

caneryelbasi@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKMAN

ekremakman@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇİFTÇİ

erdalciftci[at]artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fasih DİNÇ

fasihdinc@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rezan EKİNCİ

merekinci[at]gmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Metin ŞERİFOĞLU

zoubeirk@gmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Esad KADDRU

d.narjes99@gmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Raşid ŞEKHO

rashed197583@hotmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Remzi AVCI

remziavci@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÜRHAN

veyselgurhan@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Aysel FEDAİ

ayselfedai@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Burak ERDEM

burakerdem@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Cemal ÜLKE

cemalulke@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Elif OĞUZ

elifoguz@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Erdem MERAKLI

erdemmerakli@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Hasan AYDIN

hasanaydin@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Orhan KUTLUAY

orhankutluay@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Sabri MENGİRKAON

sabrimengirkaon@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ