T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

DUYURULAR

  • 30 Ekim

    TEZ YAZIM KLAVUZU

    Lisans bitirme, yüksek lisans ve doktora tezleri Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst...

“BÖLÜMÜN/PROGRAMIN TARİHÇESİ”

Tarih Bölümü, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 2008 yılında kurulmuştur. Türkçe ve Arapça Lisans, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eğitim faaliyeti yürütülen ve öğretim elemanları tarafından ağırlıklı olarak Orta Doğu coğrafyası ile ilgili araştırmaların yapıldığı bir bölümdür. Eski Çağ’dan günümüze farklı zaman aralıkları ve çeşitli coğrafyalarla ilgili araştırmalar öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Tarih Bölümü’nde, siyasi ve sosyal tarih yazımı ile öğrencilere tarih araştırmalarında yol gösterici yöntemler sunulmaktadır. Zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler ile öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik ders almaları sağlanmaktadır. Bölümümüzde verilmekte olan derslerde öğrenciler, tarihin çeşitli alanlarında temel bilgileri edinmenin yanı sıra bilgiye ulaşma yöntem ve tekniklerini öğrenmekte, ulaştıkları bilgiyi yorumlama ve değerlendirme becerisi de kazanmaktadırlar. Tarih araştırmalarının vazgeçilmezi olan özgün yazılı belgeleri değerlendirebilmek için gerekli olan kaynak dillerinin öğrenilmesi konusunda bölümümüzde Osmanlıca, Arapça ve Kürtçe dersleri verilmektedir. Tarih Bölümü’nün ilk yılında Eski Çağ Tarihi, İslam Tarihi ve Roma tarihi; ikinci yılında Selçuklu Tarihi, Orta Çağ Avrupa Tarihi ve Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi, üçüncü yılında Klasik Dönem Osmanlı Tarihi ve Yakın Çağ Avrupa Tarihi, dördüncü yılında Osmanlı Modernleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Dünya Savaşı Sonrası Avrupa Tarihi gibi dersler okutulmaktadır. Mardin şehrinin zengin kültüründen beslenen bölümümüz, objektif tarih yazımı bilincini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

“BÖLÜMÜN PUAN TÜRÜ varsa ÖZEL ŞARTLARI”

Tarih Bölümü “SÖZ” (Sözel) puan türü ile alım yapmaktadır. Bölüme öğrenci olarak kabul edilmek için özel bir şart bulunmamaktadır.

“İSTİHDAM OLANAKLARI

Tarih Bölümü lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz “Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması” ve “Tarihçi” unvanı ile mezun olmaktadırlar. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ya da özel eğitim-öğretim kurumlarında tarih öğretmeni olarak, üniversitelerin tarih ve diğer ilgili bölümlerinde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ya da Okutman olarak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlarda, Kültür Bakanlığı’na bağlı birimlerde, arşivlerde ve çeşitli kamu kurumlarında uzman olarak istihdam edilmektedir.

“YURTDIŞI İŞBİRLİKLERİ”

Bölümümüzün Erasmus İkili Değişim Anlaşmaları kapsamında Nicolaus Copernicus University (Torun, Polonya), Université de Rouen Normandie (Mont-Saint-Aignan, Fransa) ve Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Osijek, Hırvatistan) üniversitelerinin Tarih bölümleri ile anlaşmaları bulunmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimiz, bu üniversitelerde bir veya iki dönem değişim programına katılabilir ve başarılı oldukları derslerini saydırabilirler. Université de Rouen Normandie’nin eğitim dili Fransızca, Nicolaus Copernicus University’nin ve Josip Juraj Strossmayer University of Osijek’in ise İngilizcedir. Öğrencilerimizin Erasmus ofisinin uyguladığı dil sınavına girerek Erasmus bursunu elde etmeleri gerekmektedir. Sınavda başarılı olan öğrencilerimiz eğitim almak istedikleri üniversitenin Tarih Bölümü ile doğrudan kendileri iletişim kurarak kabul belgesi almaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz Erasmus+ Değişim Programı, burs kapsamı ve diğer soruları için Tarih Bölümü Erasmus Koordinatörü ile iletişime geçebilirler.

“ÖĞRETİM ELEMANLARI”

Bölümümüz öğretim elemanları arasında 1 profesör, 4 doçent, 11 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde Eski Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanlarımız görev almaktadırlar.

“SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI”

Bölümümüzün Artuklu Tarih Topluluğu tarafından Mardin sınırları içerisinde ve çevre illerde tarih-kültür gezileri düzenlenmektedir. Ayrıca topluluğumuz Mardin şehrimizin merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde çeşitli yardımlaşma, dayanışma ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

“ÇİFT ANADAL VE YANDAL OLANAKLARI” (Lisans Programları için)

Üniversitemizde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almaları veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Çift Anadal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması, Yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere de o dal ile ilgili bir sertifika verilir.