T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • İş Akışları

İş Akışları

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (REHBER) İŞ AKIŞ ŞEMASI
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ÖDEMELERİN YAPILMASI VE ONAYLANMIŞ EVRAKLARIN ARŞİVLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BANKA HESABI VE GÖNDERME EMRİNİN KAPATILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HAZIRLAMA İŞ AKIŞI
SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ ŞEMASI
YOLLUKLARIN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
AVANS VE KREDİ AÇMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
AVANS VE KREDİ KAPATMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
EK DERS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
EMANETLERİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
SENDİKA AİDATLARININ GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
İCRA VE NAFAKA KESİNTİLERİNİN GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
KEFALET AİDATLARININ GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
KEFALETE TABİ MEMURLARA KEFALET CÜZDANI DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ERASMUS PROJELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
FARABİ PROJELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
MEVLANA PROJELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  İŞ AKIŞ ŞEMASI
TÜBİTAK PROJELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ GELİRLERİNİN TAHSİLİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
MAL, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
DOĞRUDAN TEMİN (MAL ALIMI) İŞ AKIŞ ŞEMASI
HAKEDİŞLERDEN KESİLEN VERGİ VE SİGORTA PİRİMLERİNİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN BORÇ KAYDI İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN TAHSİLATI İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
TEMİNAT MEKTUBU İŞ AKIŞ ŞEMASI
AY SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
KESİN HESAP İŞ AKIŞ ŞEMASI
DEVİR ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMİ  İŞ AKIŞ ŞEMASI
TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI
HURDAYA AYIRMA NEDENİYLE ÇIKIŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ  İŞ AKIŞ ŞEMASI
TAŞINIR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
TAŞINIR MAL İŞLEMİ DEVİR-GİRİŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI
TAŞINIR MAL İŞLEMİ DEVİR-ÇIKIŞ İŞ AKIŞI ŞEMASI
TAŞINIR MAL TÜKETİM ÇIKIŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI
TAŞINIR ZİMMET VERME İŞ AKIŞ ŞEMASI
TAŞINIR ZİMMET DÜŞME İŞ AKIŞ ŞEMASI
TAŞINIR YIL SONU HESAPLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
TAŞINIR MALLARIN KONSOLİDE EDİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİNE  (İL-YAS) VERİ GİRİŞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
YATIRIM PROGRAMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
BÜTÇE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KAYITLARINI TUTMAK, AKTARMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
BÜTÇE İŞLEMİNİN İPTALİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
KURUM ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞITMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
GELİR FAZLASI ÖDENEK KAYDI İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
TENKİS BELGESİ AKIŞ ŞEMASI
LİKİT KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI  İŞLEM İŞ AKIŞ ŞEMASI
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
ÜNİVERSİTE YATIRIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
YATIRIM PROGRAMININ REVİZESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (BAKANLIK YETKİSİ)
YATIRIM PROGRAMININ REVİZESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (REKTÖR YETKİSİ)
YILLIK YATIRIM DEĞERLEME RAPORU HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ RAPORLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
PERSONEL İZİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DÜZELTİLMİŞ
MAAŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü