T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • İş Akışları

İş Akışları

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (REHBER) PROSESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI PROSESİ
ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ PROSESİ
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HAZIRLAMA PROSESİ
SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU PROSESİ
YOLLUKLARIN ÖDENMESİ PROSESİ
AVANS VE KREDİ AÇMA PROSESİ
AVANS VE KREDİ KAPATMA PROSESİ
AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ PROSESİ
KEFALET AİDATLARININ GÖNDERİLMESİ PROSESİ
KEFALETE TABİ MEMURLARA KEFALET CÜZDANI DÜZENLENMESİ PROSESİ
SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİN ÖDENMESİ PROSESİ
SENDİKA AİDATLARININ GÖNDERİLMESİ PROSESİ
İCRA VE NAFAKA KESİNTİLERİNİN GÖNDERİLMESİ PROSESİ
EMANETLERİN ÖDENMESİ PROSESİ
EK DERS İŞLEMLERİ PROSESİ
ERASMUS PROJELERİ PROSESİ
FARABİ PROJELERİ PROSESİ
MEVLANA PROJELERİ PROSESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  PROSESİ
TÜBİTAK PROJELERİ PROSESİ
KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ GELİRLERİNİN TAHSİLİ PROSESİ
MAL, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ ÖDEMESİ PROSESİ
DOĞRUDAN TEMİN (MAL ALIMI) PROSESİ
HAKEDİŞLERDEN KESİLEN VERGİ VE SİGORTA PİRİMLERİNİN ÖDENMESİ PROSESİ
ÖDEMELERİN YAPILMASI VE ONAYLANMIŞ EVRAKLARIN ARŞİVLENMESİ PROSESİ
BANKA HESABI VE GÖNDERME EMRİNİN KAPATILMASI PROSESİ
KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN BORÇ KAYDI İŞLEMİ PROSESİ
KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN TAHSİLATI İŞLEMİ PROSESİ
TEMİNAT MEKTUBU PROSESİ
AY SONU İŞLEMLERİ PROSESİ
YIL SONU İŞLEMLERİ PROSESİ
KESİN HESAP PROSESİ
BÜTÇE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE KAYITLARINI TUTMAK, AKTARMA İŞLEMLERİ PROSESİ
BÜTÇE İŞLEMİNİN İPTALİ PROSESİ
AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI HAZIRLAMA PROSESİ
KURUM ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞITMA PROSESİ
GELİR FAZLASI ÖDENEK KAYDI İŞLEMİ PROSESİ
TENKİS BELGESİ PROSESİ
LİKİT KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI İŞLEM PROSESİ
ÜNİVERSİTE YATIRIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI PROSESİ
YATIRIM PROGRAMININ REVİZESİ PROSESİ (BAKANLIK YETKİSİ)
YATIRIM PROGRAMININ REVİZESİ PROSESİ (REKTÖR YETKİSİ)
YATIRIM PROGRAMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI PROSESİ
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU PROSESİ
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA PROSESİ
BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA PROSESİ
İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA PROSESİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA PROSESİ
İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİNE  (İL-YAS) VERİ GİRİŞİ PROSESİ
TAŞINIR MALLARIN KONSOLİDE EDİLMESİ PROSESİ
DEVİR ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMİ PROSESİ
BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ  İŞ AKIŞ ŞEMASI PROSESİ
HURDAYA AYIRMA NEDENİYLE ÇIKIŞ PROSESİ
ÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞI PROSESİ
TAŞINIR İŞLEMLERİ PROSESİ
TAŞINIR MAL İŞLEMİ DEVİR-GİRİŞ PROSESİ
TAŞINIR MAL İŞLEMİ DEVİR-ÇIKIŞ PROSESİ
TAŞINIR MAL TÜKETİM ÇIKIŞ PROSESİ
TAŞINIR ZİMMET VERME PROSESİ
TAŞINIR ZİMMET DÜŞME PROSESİ
YAZI İŞLERİ PROSESİ
MAAŞ HAZIRLAMA PROSESİ
PERSONEL İZİN PROSESİ
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü