T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Yüksek Lisans Müfredatı

Yüksek Lisans Müfredatı

Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/Seçmeli

Kredi

AKTS

Güz Dönemi

BH103

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Z

3

5

SOS125

Eğitim Sosyolojisi

S

3

7

SOS149

Foucault Okumaları

S

3

7

SOS163

Gösterge Bilim Sosyolojisi

S

3

7

SOS155

İnternet Sosyolojisi

S

3

7

SOS161

Kültürel Bellek

S

3

7

SOS111

Kültürel Hafıza Ve Din

S

3

7

SOS 116

Modern Türkiye Üzerine Tartışmalar

S

3

7

SOS151

Küreselleşme Ve Din Tartışmaları

S

3

7

SOS169

Pierre Bourdieu Ve Yapısal İnşacı Paradigma

S

3

7

SOS101

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Z

3

8

SOS103

Sosyal Teori I

Z

3

8

 

 

 

 

 

 

 

Bahar Dönemi

SOS130

Baudrillard Okumaları

S

3

7

SOS124

Beden Sosyolojisi

S

3

7

SOS134

Bilimsel Araştırma Ve Etik

Z

3

7

BH104

Çağdaş Sosyoloji Kuramları II

S

3

5

BH112

Eşitsizliğin Sosyolojisi

S

3

5

SOS 114

Frankfurt Okulu Ve Eleştirisi

S

3

8

SOS120

Gündelik Hayat Ve Dinsellik

S

3

7

BH108

İktisat Sosyolojisi

S

3

5

SOS132

İnternet Sosyolojisi II

S

3

7

BH128

Kent Sosyolojisi

S

3

5

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü