T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Sosyoloji Yüksek Lisans

Sosyoloji Yüksek Lisans

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı ve Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa açılan Sosyoloji Yüksek Lisans Programı ilk defa 2011-2012, 2012-2013 yıllarında öğrenci almıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren de Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak öğrenci alımı devam etmiştir. Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans programı halen yürütülmeye devam etmektedir.

Sosyoloji Yüksek Lisans Eğitim Programı, öncelikli olarak Sosyoloji Lisans Eğitim Programını tamamlamış öğrencilerin kendi alanlarında uzmanlaşmalarına ve çeşitli iş kollarında istihdam edilmelerine imkân tanımayı amaçlamaktadır. Ayrıca programın Sosyoloji Lisans Eğitim Programına dolaylı olarak katkıda bulunacağı açıktır. Programımız son dönemlerde kendini geliştirmektedir. Başvuruda yabancı dil puanı şartı getirilmiş ve öğrencilerin yabancı kaynakları kullanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Ayrıca öğrenci kalitesi ve nitelikli bir tez hazırlanıp sonuçlandırılması için gerekli her türlü çaba gösterilmektedir.

Öğrencilerimiz sosyal teori ve metodoloji konularında aldıkları dersler sayesinde, bir kısmı teori üzerine tezler yazdılar, bir kısmı da farklı niteliksel araştırma yöntemlerini kullanarak Mardin’e, bölgeye ve daha geniş bağlamda Türkiye’ye ilişkin farklı sosyal konularda saha çalışmaları yaparak tez yazdılar. Özellikle Mardin’e ve bölgeye dair sosyolojik çalışmaların yapılabilmesi, bu alana dair çalışmalarda Mardin’deki bütün kütüphanelerin sağladığı olanaklar da düşünüldüğünde, yüksek lisans programımızın önemli bir avantajı olmuştur. Sadece bölgeye sıkışan değil, ülkemizdeki tartışılan meselelere ve sosyal teorideki gelişmelere dair çalışmalar, yüksek lisans programımızın ulusal ve küresel ufkunu da göstermektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü