T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Sosyoloji Doktora Programı

Sosyoloji Doktora Programı

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Lisans Programının dışında Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına da öğrenci almakta ve bu programlar bugüne kadar başarıyla yürütülmüştür. Bölümümüz şu an 2 profesör, 5 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 1 doktor araştırma görevlisi olmak üzere 10 doktoralı akademisyene sahiptir. Doktora programı, yüksek lisans eğitimi almış mezunlara uzmanlık düzeyinde eğitim verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Program aşağıdaki ihtiyaç başlıklarına yanıt verecektir.

Lisans ve Yüksek lisans programlarının her ikisinden de mezun vererek başarısını kanıtlamış olan bölümümüz bu başarının bir devamı olarak da özellikle Yüksek Lisansını tamamlayan öğrencilerin doktora yapmasına imkân sağlamak istemektedir. Programımız Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sosyoloji alanında lisansüstü öğrenime duyulan talebin önemli bir kısmını karşılamayı amaçlar. Çünkü bölgede Malatya (İnönü Üniversitesi) ve Elazığ (Fırat Üniversitesi) dışında sosyoloji doktora programı bulunmamaktadır. Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü de hem Artuklu Üniversitesinde Sosyoloji lisans programına kayıtlı olan lisans öğrencilerine hem de yüksek lisans mezunlarına Mardin'de doktora eğitimi imkanını sağlamayı amaçlar.

Son yıllarda Türkiye’de çok sayıda yeni üniversite kurulmuştur. Bu bağlamda pek çok üniversitede Sosyoloji eğitimi veren bölümler açılmış ve yenileri de açılmaktadır. Kurulan her yeni Sosyoloji bölümünde alanlarında çalışacak öğretim üyelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut yetişmiş elemanların ihtiyacı karşılamadığı ve çoğu okulda Sosyoloji öğretiminin uzmanlığını doğrudan bu alanda yapmamış öğretim üyelerince yürütüldüğü bilinmektedir. Bunun yanında çeşitli Bakanlıklarda ve özel kurumlarda çalışacak uzman ihtiyacı artmaktadır. Bu kurumlarda çalışan kişilerin de akademik bilgi ve becerilerini arttırma konusunda artan bir ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca Mardin ve çevresinde yanıt verecek sınırlı sayıda doktora programı vardır. Doktora Programımız bu ihtiyacın karşılanmasına da katkıda bulunacaktır.

Sosyoloji alanında lisansüstü çalışmalar yapmaya, sadece bu sahada lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olanların değil; özellikle sosyal bilimlerin farklı alanlarından mezun olmuş kişilerin de yoğun ilgileri bulunmaktadır. Bu, sosyoloji alanının sahip olduğu disiplinler arası niteliğinin doğal bir sonucudur. Söz konusu ilgiyi daha geniş düzeyde karşılamak, doktora programımızın bir diğer hedefidir.

Bunlardan başka doktora programımız yüksek lisans eğitimini başka üniversitelerde tamamlamış olan öğrencilere de alanlarında daha ileri seviyede bilgi ve uzmanlık kazandırmayı hedefler. Bu bağlamda doktora programı büyükşehir statüsü de kazanmış olan Mardin’de, yurt içi ve yurt dışında yüksek lisansını tamamlamış ve akademik kariyerinde ilerlemeyi planlayan bireyleri hedef kitle olarak belirlemiştir. Doktora programından mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışma fırsatları bulabilecekleri gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında eğitimini aldıkları uzmanlık alanlarında, sosyolojiyle ilgili kültür ve araştırma merkezlerinde danışman olarak da görev alabilirler.

Son olarak Mardin Artuklu Üniversitesi, farklı dil ve dinlerin bir arada yaşayageldiği, aşiret ve geleneksel aile tipi gibi geleneksel toplum yapısının büyük oranda korunduğu bunun yanında hem ekonomik hem de kültürel açıdan gelişmekte olan bir bölgede kurulmuştur. Hem geleneksel toplum yapısının korunduğu hem de hızlı bir toplumsal gelişime sahne olan bir çevrede kurulmuş olması itibariyle Mardin Artuklu Üniversitesinin toplumsal yapı ve toplumsal değişim gibi sosyolojik alanlarda daha derinlemesine sosyal araştırmalar yapılması ihtiyacına cevap vermesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda Mardin ve çevresinde nitelikli sosyolojik araştırma yapabilecek doktora eğitimi görmüş kadroların yetişmesi ve bu kadroların Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programında yetişen ve bölgenin toplumsal yapısını bilen bireylerden oluşması önem arz eder.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Poktora Programı Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün kuruluşundan itibaren gösterdiği gelişim sürecinin ilerlediği doğal hedef olmasının yanında hem Bölümümüz lisans ve yüksek lisans mezunları hem de bölgedeki diğer sosyoloji bölümü mezunlarının sosyoloji doktora programı ihtiyacına cevap verecektir. Sosyoloji Doktora Programımız kendine has bir toplumsal dokuya sahip olan Mardin ve çevresine dair sosyolojik araştırmalar yapabilecek kadroların yetişmesine olanak sağlaması açısından son derece önem arz etmektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü