T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları

1.  Öğrenciler öncelikle başarısızlık nedeni ile tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
2.  Öğrenciler 4 yıl boyunca, Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanabilmek için, Felsefe Bölümünden 24 kredilik (Felsefe’den 16, Mantık’tan 8 Kredi olmak üzere), Psikoloji Bölümünden de 16 Kredi olmak üzere Toplamda 40 Kredilik ortak ders almak zorundadır.
3.  Öğrenciler mezun olabilmeleri için 4 yıl boyunca 174 kredi ve 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.
4.  Öğrenciler bir üst veya alt sınıfa ait seçmeli derslerden alabilirler. 
5. Son sınıf öğrencisi lisans tezi dersini seçtiği takdirde bu ders seçmeli iki ders yerine geçecektir.  

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü