T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • BÖLÜM HAKKINDA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BÖLÜM HAKKINDA

Programın amacı, sosyolojide kullanılan ana kavramlar, teorik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri konusunda öğrencilere sağlam bir temel sunmaktır. Bölümde verilen temel eğitim, seçmeli derslerle, stajlarla ve uygulamalı derslerle desteklenir. Sosyoloji mezunu olmak demek, giriş düzeyinden yöneticiliğe kadar çok çeşitli meslek ve işlerde yer almak; bunlarla ilgili araştırmak, eleştirel olarak yorumlayabilmek ve program geliştirebilmeyi başarmak demektir. Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sosyal bilim üretim potansiyelini ve üretim performansını yükseltmeye yönelik olarak öğrencilerimizi toplumsal yaşamı ve toplumları eleştirel ve yöntemli bir şekilde inceleyebilmek için gerekli donanıma sahip olarak yetiştirmek gayesi gütmekteyiz. Topluma gömülü, toplum için anlamlı bir sosyal bilimi, Türkiye içinde ekolleşebilme kapasitesi olan bir düzeyde gerçekleştirmek ve evrensel dünyaya entegre olmuş bir saygınlık düzeyinde ve bu yükseklikte bir faaliyet alanı oluşturmak önemsediğimiz bir başka hedeftir. Sosyoloji Bölümü'nü bitiren öğrenciler sahip oldukları disiplinler arası bilgi donanımı ile kamu ve özel sektörü kapsayacak biçimde geniş bir yelpazede iş olanağı bulabilirler. Sendikalar, sanayi ve ticaret şirket ve örgütleri, yerel yönetimler, basın ve medya kuruluşları, araştırma şirketleri, düşünce kuruluşları, şirketlerin araştırma-geliştirme bölümleri ve çeşitli eğitim kuruluşlarında önemli görevler üstlenebilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü