T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Samir AL CHIKH ALI

shikhsa58@gmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Zülküf KARA

zulkuffkara@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Adnan ÇETİN

adnncetin@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ

ibrahimyucedag@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Mohammed ALFARES

suliman.79@hotmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Nazife GÜRHAN

nazifegurhan@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Sıtkı KARADENİZ

stkkaradeniz@gmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Tahir PEKASİL

tpekasil@yahoo.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hossam Aldin FAYAD

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Küçük

muratkucuk@artuklu.edu.tr, muratku@gmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar YILDIRIM

serdaryildirim@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİRDAĞ

malidemirdag@yahoo.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Muharrem ASLAN

muharremaslan@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Nazmi ÇİÇEK

nazmicicek@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ