T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • ARTUKLU SOSYOLOJİ

MAU HABERLER

  • Yeni Yayın Durkheim ve Weber'de Duygu Sosyolojisi Duygular, doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anına eşlik eder. Ağlayarak başlattığımız duygu serüvenimiz ...
  • Yeni Yayın "Vegan Dünyayı Anlamak: Veganlık Üzerine Toplumsal Araştırmalar"
  • Yeni Yayın "Nitel Araştırma Yöntemleri: Kuram, Uygulama ve Sınırlılıklar"
  • Yeni Yayın Duygular Sosyolojisi: Sosyolojide Duyguların İzini Sürmek
  • Yeni Yayın Göç, Kent ve Uyum: Yükseköğrenimde Göçmenler
  • Yeni Yayın Göç, Aidiyet ve Siyaset: Toplumsallığın Göçebe Halleri
  • Yeni Yayın "Sinema, Dijital Perde ve Ekran Deneyimleri"
  • Yeni Yayın Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf Diyarbekirli Zenginler (1750-1800)

DUYURULAR