T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
  • /
  • Yüksek Lisans Müfredatı

Yüksek Lisans Müfredatı

Ders Bilgi Formları (Syllabus) için ders kodunu tıklayın.

 

 1. YARIYIL

 Dersin Kodu

 Dersin Adı

 Saat T+U

 Krd

 SBUİ-501

 Sosyal Bilimlerde Yöntem

 3+0

 3

 SBUİ-504

 Siyaset Kuramı

 3+0

 3

 SBUİ

 Bölüm İçi Seçmeli Ders

 3+0

 3

 SBUİ

 Bölüm İçi Seçmeli Ders

 3+0

 3

 2. YARIYIL

 Dersin Kodu

 Dersin Adı

 Saat T+U

 Krd

 SBUİ-502

 Uluslararası İlişkiler

 3+0

 3

 SBUİ-503

 Türkiye’nin Siyasal Rejimi

 3+0

 3

 SBUİ

 Bölüm İçi Seçmeli Ders

 3+0

 3

 SBUİ

 Bölüm İçi Seçmeli Ders

 3+0

 3

 

 

 SEÇMELİ DERSLER

 Dersin Kodu

 Dersin Adı

 Saat T+U

 Krd

 SBUİ-505

 Avrupa Bütünleşme Teorileri

 3+0

 3

 SBUİ-506

 Siyaset Sosyolojisi: Temel Tartışmalar 

 3+0

 3

 SBUİ-507

 Demokrasi Teorileri ve Modelleri

 3­+0

 3

 SBUİ-508

 Uluslararası Hukuk ve Çatışma Çözümleri

 3­+0

 3

 SBUİ-509

 Avrupa Birliğinde Ortak Kimlik Meselesi

 3+0

 3

 SBUİ-510

 AB-Türkiye İlişkilerinin Ekonomik Boyutu

 3+0

 3

 SBUİ-511

 Doğu Siyasal Düşüncesi: Temel Tartışmalar

 3+0

 3

 SBUİ-512

 Tarih Boyunca Kültürel Karşılaşmalar

 3+0

 3

 SBUİ-513

 Modern Dünya-Sistem’in Oluşumu ve Dönüşümü

 3+0

 3

 SBUİ-514

 Post Kolonyal Toplumlarda Kültürel Direniş

 3+0

 3

 SBUİ-515

 Karşılaştırmalı Barış Süreçleri

 3+0

 3

 

 

3. ve 4. YARIYIL

 Dersin Kodu

 Dersin Adı

 Saat T+U

 Krd

 TEZ

 Tez

 0+1

 0

 

Öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için en az 24 kredilik 8 ders, II. Yarıyılda seminer dersi almak ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadır. Bu kapsamda: I. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 6 kredilik seçmeli 2 ders; II. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 6 kredilik seçmeli 2 ders ve 0 kredilik seminer dersi; almak zorundadırlar. III. Dönemden itibaren tez çalışması yapılacaktır. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü