T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
  • /
  • Sıfır Atık İle İlgili Formlar

Sıfır Atık İle İlgili Formlar

Form Ara


 
S.No Ana Süreç Adı Doküman No  Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Yönetim ve Destek      M5.FRM.029 Birim Denetleme Formu                                                                                 Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü 

 

S.No Ana Süreç Adı Doküman No  Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Dış Kaynak - Sıfır Atık Belgesi Başvuru Kılavuzu Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
2 Dış Kaynak                - Mevcut Durum Tablosu       Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü 
3 Dış Kaynak  - İhtiyaç Belirleme Tablosu Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
4 Dış Kaynak  - Geçici Depolama Alanı Özellikleri   Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
5 Dış Kaynak - Sıfır Atık Bilgi Sistemi Kayıt ve Beyan Kılavuzu  Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
6 Dış Kaynak - Entegre Çevre Bilgi Sistemi Kayıt Kılavuzu ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi Kayıt Kılavuzu  Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
7 Dış Kaynak - Sıfır Atık Belgelendirme Kriterleri Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
8 Sözleşme - Atıkların Teslimi için Lisanslı Firma Hizmet Sözleşmesi Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
9 Sözleşme - Bitkisel Atık Yağ Alım Sözleşmesi Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü