T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

 


Misyon

Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü'nün misyonu; Üniversitemize bağlı tüm birimlerimizde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve "Sıfır Atık Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanması istenen "Sıfır Atık" planlanmasının yapılması, uygulanması, takip edilmesi ve atıkların azaltılması için çevreye duyarlı uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesidir.


Vizyon

Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü'nün vizyonu; çevreci bir üniversite olarak Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri ve personeline temiz ve güvenilir eğitim-öğretim, araştırma ve çalışma ortamı sunmaktır. Üniversitemiz; hem çevre hem de sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya karşı olan bu hassasiyeti ve oluşturmak istediği farkındalığı ile her türlü atığın uygun yönetimini ve azaltılmasını amaçlayan "Sıfır Atık Projesi"nin uygunlamasını benimseyen bir yaklaşım içerisindedir.  


 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü