T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
  • /
  • İdari Formlar

İdari Formlar

Form Ara


 
S.No Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Kalite Güvencesi Sistemi   M1.ORT/FRM.001   Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu Tüm Birimler
2 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.003 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belge İmha Formu    Tüm Birimler
3 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.014 Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu Tüm Birimler
4 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.020 Yetki Devri Formu Tüm Birimler
5 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.021 Personel İzin İstek Formu Tüm Birimler
6 Yönetim ve Destek M5.ORT-FRM.022 Görev Devri Formu Tüm Birimler
7 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.002 Birim-Komisyon Karar Tutanağı Tüm Birimler
8 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.004 Durum (Vukuat) Tespit Tutanağı   Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
9 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.005 Malzeme Teslim Tutanağı   Tüm Birimler
10 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.010 Teknik İşlem Tutanağı  Tüm Birimler
11 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.011 Teslim-Tesellüm Tutanağı Tüm Birimler
12 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.012 Toplantı Katılım Tutanağı Akademik Birimler, Akademik Teşvik Komisyonu  
13 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.001 Birim Faaliyet Raporu Tüm Birimler
14 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.007 Toplantı Raporu Tüm Birimler 
15 Kalite Güvencesi Sistemi M1.TAB.001 Risk Analizi ve Değerlendirme Tablosu Tüm Birimler
16 Yönetim ve Destek M5.ORT-KLV.001 Görev Değişikliği Rehberi Tüm Birimler
17 Yönetim ve Destek FRM-02-İDARE-01 Görev Tanım Formu Tüm Birimler
18 Yönetim ve Destek FRM-02-İDARE-71 İşbirliği Protokolü/Sözleşmeler Tüm Birimler
19 Yönetim ve Destek M5.FRM.009 Hizmet İçi Eğitim Programı Katılım Formu   Tüm Birimler
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü