T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
  • /
  • Birim Kalite Komisyonu

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Kalite Komisyonu


SIFIR ATIK VE ÇEVRE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM KALİTE KOMİSYONU


1. Öğr. Gör. Durmuş Ali TEKDAMAR - Koordinatör (Komisyon Başkanı)


2. Abdulbasit BARIK - Koordinatör Yardımcısı (Komisyon Üyesi)


3. Dr. Öğr. Üyesi İhsan ALACABEY - (Komisyon Üyesi)


4. Dr. Öğr. Üyesi Leyla BARAN - (Komisyon Üyesi)


5. Arş. Gör. Derya AYDIN - (Komisyon Üyesi)


 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü