T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
  • /
  • Atık Türleri

Atık Türleri


KAĞIT ATIK: Kağıdın geri dönüşümü ile kullanılan hammadde miktarında önemli oranda tasarruf sağlanması ve ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle önemlidir.

Neler Kağıt Atıktır?PLASTİK ATIK: Plastik, pek çok tüketici ürününün bir bileşeni olup, imalat sanayinin çıktı ve nihai ürünlerinin çoğunu oluşturur. Bununla birlikte, bütün plastikler aynı değildir ve bu, hepsinin aynı şekilde bertaraf edilip geri dönüştürülemeyeceği anlamına gelir.

Neler Plastik Atıktır?CAM ATIK: Camın ana maddesi kumdur. Kum, soda ve kireç bu malzemeler, 1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir.

Neler Cam Atıktır?METAL ATIK: Metal, yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir.

Neler Metal Atıktır?ELEKTRONİK ATIK: Elektronik eşyalar, ev, okul ve ofis gibi gündelik hayatın her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Gündelik işlerimizi kolaylaştırmaktadır.

Atık elektrikli ve elektronik eşyalar, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması sağlanmalıdır.

Neler Elektronik Atıktır?KOMPOZİT ATIK: Kâğıt ve plastik karışımı malzemeden üretilen kompozit ambalajlar meyve suyu ve süt ambalajı olarak yoğun olarak kullanılmakta olup aynı yoğunlukta atık olarak oluşmaktadır.

Neler Kompozit Atıktır?AHŞAP ATIK: Ağaçlardan edilen ahşap malzemeler, ev eşyaları, taşıma ve koruma amaçlı ambalaj ve yapı malzemesi olarak hayatın her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Neler Ahşap Atıktır?ORGANİK ATIK: Organik içecekler, yaşamsal ve zirai faaliyetlerde önemli rol oynamaktadır. Bunun sonucunda hayvansal ve bitkisel bazlı atıklar meydana gelmektedir.

Sebze-meyve artıkları, park-bahçe atıkları vb. atıklar organik atık olarak adlandırılır. Kompostlama organik maddelerin aerobik veya anaerobik koşullarda mikroorganizmalar vasıtası ile kararlı hale getirildiği bir işlemdir. Açık alanda veya makine ile kompost yapılır. Elde edilen kompost park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılır.

Neler Organik Atıktır?BİTKİSEL ATIK YAĞ: Bitkisel yağlar, zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk, soya, kanola ve aspir gibi yağlı bitki tohumlarından elde edilen yağların genel adıdır.

Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama sistemlerinin daralmasına ve tıkanmasına; toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyu kirlenmesine sebep olur. Bu nedenle ayrı toplanması gereklidir.

Neler Bitkisel Atık Yağdır?ATIK PİL: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doğrudan dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlara pil denir. Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş pillere atık pil denir.

Atık piller, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması gereklidir.

Neler Atık Pildir?TEHLİKELİ ATIKLAR: İnsan ve hayvanlar başta olmak üzere canlıların sağlığını ya da doğa üzerinde zararlı etkiye sahip olabilen özelliklerdeki yakıcı, yanıcı, kanserojen, tahriş edici ve patlayıcı özelliklerde olabilecek maddelerdir. Genellikle endüstriyel üretim sürecinde tehlikeli atık haline gelen bu maddeler katı, sıvı ya da gaz formda olabilir.

Tehlikeli atık türlerinden başlıcaları şunlardır:

Neler Tehlikeli Atıktır?

 

Tehlikeli Atık Sınıflandırması

1. Yanıcı Özellikteki Tutuşabilir Maddeler

2. Aşındırıcı Özellikte Ayrışabilen ya da Paslanabilen Maddeler

3. Patlayıcı Özellikteki Reaktivite Maddeler

4. Zehirli / Toksik MaddelerTIBBİ ATIKLAR: Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan insan ve çevre sağlığını tehdit eden patolojik atıklar, enfekte atıklar ve kesici-delici maddelerden oluşan atıklardır. Tıbbi atıklar yüksek oranda risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur.


T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü