• /
  • Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

İbrahim Ulvi Yavuz (Koordinatör, Türkiye Yazarlar Birliği)

Prof. Dr. Ömer Bozkurt (Koordinatör, Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala (Koordinatör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Nuri Salık (Koordinatör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Mehmet Tuğrul (Koordinatör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Hacı Mahmut Erdemir (Koordinatör, Türkiye Yazarlar Birliği )

Öğr. Gör. Tarık Demir (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Yahya Aydın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Cemal Ülke (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Arş. Gör. Maşallah Nar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Ebubekir Pilatin (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Arş. Gör. Fatima Turgut (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Arş. Gör. Elif Atlı (Mardin Artuklu Üniversitesi)

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü