• /
  • Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Dr. Mehmet Doğan (Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı)

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Aydınlı (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Gümüşçü (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Nesim Doru (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Rahman Ademi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Osman Kurt (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Beyhan Kanter (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Yüksel Özgen (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Bilal Çakıcı (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı)

Doç. Dr. Feridun Bilgin (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Ziya Polat (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Birgül Bozkurt (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fasih Dinç (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Caner Yelbaşı (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ceylan (Mardin Artuklu Üniversitesi)

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü