T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI

SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI

Sosyal hizmet, toplumdaki insan ilişkilerinin niteliği, bireylerin veya ailelerin karşılaştığı sorunların üzerinden gelebilmesinde profesyonel yardım ve destek sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Toplumun yaşadığı koşullar, kişisel özellikleri veya diğer sebeplerle dezavantajlı insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum ise dezavantajı sebebiyle sosyal yardım veya desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik ihtiyaçlarının temini, işlevsizliğin giderilmesi veya asgari düzeye çekilmesi gibi hususlarda çalışmalarda bulunacak nitelikli personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle Sosyal Hizmetin bir bilim ve bir meslek olarak ortaya çıkması ve gelişmesi bu doğrultuda gerçekleşmiştir.

Ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu temel personel olan sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya eşdeğerindeki yükseköğretim kurumlarında yetişmektedir. Aynı alanda ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesi ise Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programlarında(Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü) gerçekleştirilmektedir.

Bölümün Amacı

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümünü, Bakım ve Sağlık kurumları başta olmak üzere, diğer tüm ilgili sektörlerde kamu, özel sektör ve sivil toplum sektöründe ihtiyaç duyulan sosyal hizmete istihdam edilmek üzere; temel sosyal hizmet bilgisine sahip, uygulamayı bilen, çağın getirdiği yeniliklere açık, nitelikli ara insangücü ihtiyacını karşılayabilecek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, profesyonel meslek elemanlarının iş yükünü hafifletmek ve mesleki çalışmalarını etkin ve verimli sürdürebilmeleri için “yardımcı/ara eleman” ihtiyacının karşılanmasıdır.   

Unvan ve Çalışma Alanı          

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümünden mezun olan öğrencilere “Sosyal Hizmetler Ön Lisans Mezunu” olup Sosyal Hizmet Elemanı olarak görev alırlar. Bu ünvanla bölüm mezunları,

·        Sağlık Bakanlığı bünyesinde; resmi ve özel hastanelerde

·        Rehberlik Araştırma Merkezleri

·        Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

·        Çocuk Yuvaları

·        Çocukevleri

·        Kreş ve Gündüz Bakım Evleri

·        Yetiştirme Yurtları

·        Mesleki Eğitim Merkezleri

·        Kredi ve Yurtlar Kurumu

·        Adalet Bakanlığı

·        Cezaevleri

·        Huzur evleri

·        Toplum Merkezleri

·        Kadın Sığınma Evleri

·        Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri

·        İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakıfları

·        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

·        Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde

·        İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde

·        Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde

·        Kriz merkezleri

·        Sivil toplum örgütleri

Sınavsız Geçiş

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümüne “Sınavsız Geçiş” ile yerleşmek mümkündür. Aşağıda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sınavsız geçiş hakkı bulunmaktadır:

*Aile ve Tüketici Hizmetleri

*Yaşlı Hizmetleri

*Çocuk Gelişimi

Lisans Tamamlama

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık bölümünden mezun olan öğrencilerimizin “Dikey Geçiş Sınavı (DGS)”ile “Sosyoloji” veya “Sosyal Hizmetler” lisans programlarını tamamlamaları mümkündür.

Kimler Tercih Edebilir:

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler Programını Üniversite Sınavlarından TYT türünden yeterli puan alan öğrenciler edebilir.

Staj                             

        Bölümümüzde zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmakta olup toplam 30 iş günüdür. Yaz stajı, ciddiyetle düzenlenmekte, takip edilmekte ve sonlandırılmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü