T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Prosesler

Prosesler

MAU_677-PRS_01-Eğitim Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_02-Meslek Yüksekokulu Kurulu Prosesi.pdf

/MAU_677-PRS_03-Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_04-Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Prosesi.pdf

/MAU_677-PRS_05-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Alımı Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_06-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel Alımı Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_07-Görev Süresi Uzatımı Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_08-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel Görev Süresi Yenileme Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_09-2547 Sayılı Kanunun 40A Maddesi ile Ders Görevlendirmesi Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_10-Ek Ders Ücreti Karşılığı (2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi) Görevlendirme Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_11-Ek Ders Ücreti Karşılığı (657 Sayılı Kanunun 89. Maddesi) Görevlendirme Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_12-Ders Yükünün Belirlenmesi ve Ek Ders Ücreti Ödeme Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_13-Geçici Görevlendirme Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_14-Geçici Görevlendirme Yolluğu Ödeme Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_15-Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_16-Maaş Hazırlama Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_17-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Maaş İşlemleri Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_18-Tahakkuk İşlemleri Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_19-Doğrudan Temin Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_20-Personel İzin Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_21-Yazı İşleri Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_22-Ders Programı Hazırlama Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_23-Öğrenci Kaydı Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_24-Öğrenci Kayıt Dondurma Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_25-Ders Muafiyet Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_26-Öğrenci Belge Talebi Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_27-Ders Seçimi Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_28-Ders Ekleme-Çıkarma Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_29-Sınav Programı Hazırlama Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_30-Not İtirazı Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_31-Mazeret Sınavı Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_32-İlişik Kesme İşlemleri (Yatay Geçiş) Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_33-İlişik Kesme İşlemleri (Mezun ve Kayıt Sildirme) Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_34-Mezuniyet İşlemleri Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_35-Taşınır İşlemleri Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_36-Taşınır Mal İşlemi Devir-Giriş Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_37-Taşınır Mal İşlemi Devir-Çıkış Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_38-Taşınır Mal Tüketim Çıkış Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_39-Taşınır Zimmet Verme Prosesi.pdf

/MAU_677-PRS_40-Taşınır Zimmet Düşme Prosesi.pdf

MAU_677-PRS_41-Taşınır- Yılsonu Hesapları Prosesi.pdf

M2.ORT/PRS.001 Egitim ve Ogretim Prosesi-Savur.pdf

M3.ORT/PRS.001Arastirma Gelistirme Prosesi-Savur.pdf

M4.ORT/PRS.001Toplumsal Katki Prosesi-Savur.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü