T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

Harita ve Kadastro Programı

Program Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi, Savur Meslek Yüksekokulu, Harita ve Kadastro programı, kamu, iş dünyası ve toplumun ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgiye sahip, analiz ve sentez yapabilen, etik değerleri benimsemiş, ahlaki ve toplumsal değerlere sahip, gelişmeye açık, çağdaş ve yenilikçi teknikerler yetiştirmek amacıyla 2017-2018 öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır.

Programın Amacı

İki yıllık Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı'nın temel amacı; inşaat, madencilik, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi pek çok mühendislik projesinin altyapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde farklı mühendislik dalları ile birlikte multidisipliner çalışmalar yapabilecek, teorik ve uygulamalı becerilerle donatılmış, uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü bünyesinde yer alan Harita ve Kadastro programı açıldığı günden itibaren teorik ve uygulamalı derslerle, sürekli gelişmeyi hedefleyen, güncel teknolojileri ve yöntemleri benimseyen toplumsal katkıyı önceleyen, alanında saygın bir program olma hedefindedir. Program, mezun olan teknikerlere, sürekli değişen ve gelişen kentsel ve kırsal alanlarda karşılaşabilecekleri problemlerin çözümünü bulabilmek için zaman zaman farklı disiplinlerle birlikte multidisipliner çalışmalar yapabilecek, kendi alanında uzman, eylem odaklı, yapıcı diyaloglar kurabilecek yeteneklerde mezunlar verme amacı taşımaktadır.

Eğitim/Öğretim

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro programında Türkçe eğitim verilmektedir ve programın süresi iki yıldır. Programdan mezun olanlar, "harita teknikeri" unvanı almaktadır. İki yıllık Harita ve Kadastro Programından mezun olan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen vasıflarla donatılmış olmasına özen göstermekteyiz:

• Arazi ölçümü yapabilen; • Yapılan ölçümleri haritaya taşıyabilen; • Ekip çalışmalarına katılabilen; • Harita çizebilen; • Son teknoloji ölçüm araçlarını kurabilen ve kullanabilen; • Farklı meslek dalları ile birlikte çalışmalar yürütebilen; • Bilgisayar ve mesleki programları kullanabilen; • Arazi ve büro çalışmalarını titizlikle yapabilen; • Sektörün ihtiyaçlarını iyi algılayabilen ve bu ihtiyaçlara istenen çözümleri üretebilen kişiler yetiştirmektir.

Programın Olanakları

• Bilgisayar Laboratuvarı:

Okulumuzda Harita ve Kadastro Programı öğrencilerinin kullandığı bir adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda, Windows işletim sisteminin kullanımı, Microsoft Office programlarının kullanımı, NetCAD programının kullanımı gibi öğrencilerimizin mezun olduktan sonra ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgisayar eğitimleri bu laboratuvarda uygulamalı olarak gösterilmektedir.

• Ölçme Aletleri Laboratuvarı:

Bu laboratuvarda öğrencilerimizin arazide ölçüm yapmak için ihtiyaç duydukları temel ölçme aletleri bulunmaktadır. GNSS (Global Navigation Satellite Systems-Küresel Konum Belirleme Sistemi), Total Station, Nivo aletleri bölümümüzde bulunmaktadır ve uygulamalı olarak gösterilmektedir.

Kimler Bu Programı Seçmeli?

Harita kadastro programına başvuracak kişilerin arazi çalışmalarına, çizim, hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte olması önemlidir. Harita ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin; sayısal düşünme yeteneğine sahip, bilgisayar kullanımında istekli, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen, çizim yeteneği gelişmiş, açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, bedenen sağlam ve iş birliğine açık olmaları gerekir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavına katılan öğrenciler, TYT puan türüne göre merkezi yerleştirme ile programımızı kazandıkları takdirde kayıt yapabilirler.

Kontenjan

Harita ve Kadastro programının kontenjanı 40+1 kişidir.

Mezuniyet Şartları

Öğrenci, 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayarak programdan mezun olur. Öğrencilerin mezun olabilmesi için ayrıca 30 iş günü stajını başarılı bir şekilde tamamlaması ve bunu sunması gerekmektedir.

 Dikey Geçişle Geçilebilecek 4 Yıllık Bölümler

• Jeoloji Mühendisliği • Geomatik Mühendisliği • Harita Mühendisliği • Tapu Kadastro • Şehir ve Bölge Planlama

Başlıca Çalışma Alanları ve İş İmkanları

Harita ve Kadastro teknikerlerinin kamu kuruluşlarında ve pek çok özel şirkette iş bulma ve çalışma olanağı vardır. Ülkemizde inşaat, madencilik ve sanayi sektörlerindeki gelişmeye paralel olarak gelecekte de Harita ve Kadastro alanında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara ihtiyaç olacaktır.

Başlıca çalışma alanları şunlardır;

• Kamu kurum ve kuruluşlarında, • Belediyelerde, • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, • Karayolları, • Devlet Su İşleri, • Harita Genel Müdürlüğü, • Tedaş, • İlbank, • Üniversiteler, • MTA, • Demiryolları, • Milli Emlak Müdürlükleri, • Harita bürolarında, • İnşaat Sektöründe • Madencilik sektöründe • GAP İdaresi Başkanlığı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü