T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü