T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Çağdaş Sanat ve Batı Sanatı Anabilim Dalı

Çağdaş Sanat ve Batı Sanatı Anabilim Dalı

Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti modernleşme süreçlerini içine alan ve bu zamana kadar kültür ve sanat kapsamında oluşturulan kurumlar, sanat alanında gerçekleştirilen faaliyetler-sanatçılar hakkında araştırma yapmak; Anadolu halk, kültür ve sanatlarının müze, koleksiyon ve sergilerde yer alan eserlerini tespit etmek, kültürel ve toplumsal anlamda değişimlerini yorumlamak; Türkiye kültürel miras zenginliğinin ve UNESCO, ICOM gibi kurumların kültürel miras alanında önemi ve misyonunu tartışarak bu konuların öğrenilmesini/öğretilmesini ve eğitiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak misyonlarının yanında, Avrupa’daki kültür ve sanat ortamındaki değişimleri tartışmak, değerlendirmek ve öğretmek; Türkiye Cumhuriyeti üzerinden karşılaştırarak yorumlamak gibi oldukça geniş bir akademik araştırma yelpazesine sahip bir bilim dalı olarak değerlendirilebilir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü