T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Birim Hakkında

Birim Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın amacı ; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak , hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışında ki zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Dairemiz, amacını geliştirmek için bütçe imkanları nispetinde her türlü sağlık hizmetlerini yürüterek, sağlık merkezleri açar, bahar aylarında güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek için Bahar Şenlikleri düzenler, öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme, ders dışındaki zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur. Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları açar, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir ve işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

DEĞERLER

İnsan Odaklı Olmak

Çalışanlarımızı ve hizmet verdiğimiz kitleyi, gereksinimleri, bağlılıkları, sorumluluk duyguları, yetenekleri, becerilerini ve sorunlarını dikkate almak. Gelişimleri konusunda yatırım yapmak.

Güvenilir Olmak

Hizmet sunduğumuz her alanda doğru iletişim kurarak şeffaflığı ve dürüstlüğü sağlamak.

Değişim ve Gelişim Yaratmak

Ancak değişen ve gelişen kurumların ayakta kalabileceği ve yarını şekillendirebileceği bilincinde olarak, değişimi ve gelişimi desteklemek, değişim ve gelişimin fırsatlarını çalışanlarımıza sağlamak.

Takım Ruhuna Sahip Olmak

Stratejiler, vizyon ve büyük fikirler sadece güçlü ve büyük bir takım olabilen çalışanlar olursa değer kazanır düşüncesinden hareketle hizmet alanlarında istenilen kaliteye ulaşabilmek.

Sorumluluk

Hizmet sunduğumuz hedef kitleyi düşünerek; bakım, barınma, beslenme ve sağlık hizmeti sunarken sorumluluk bilincinden hareketle dürüst, özenli ve bilinçli davranmak.

Farkındalık Yaratmak

Her alanda geliştirdiğimiz ve geliştirilmeyi hedeflediğimiz hizmet kalitemizi ulaşmak istediğimiz kitleye doğru biçimde duyurmak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü