T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • YÖNERGE - YÖNETMELİKLER

YÖNERGE - YÖNETMELİKLER

KANUNLAR

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

 Öğretim Üyeliğine Yülseltilme ve Atanma Yönetmeliği

 Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm  Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

 Akademik Teşvik Yönetmeliği

 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar

 Analık İzni Veya Ücretsiz İzin  Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 MAÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

 MAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

 MAÜ Akademik Yükseltme ve Atama Esasları

 MAÜ Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi Yönergesi 

 MAÜ Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Çalıştırma Yönergesi

 MAÜ Derslerin Şubeye Ayrılması Yönergesi

 MAÜ Diploma Yönergesi (Önlisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

 MAÜ Ek Ders Yönergesi

 MAÜ Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ve Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi

 MAÜ Çift Anadal-Yandal Yönergesi

 MAÜ Erasmus+ Değişim Programı Uygulama Yönergesi

 MAÜ Özel Öğrenci Yönergesi

 MAÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

 MAÜ Yaz Okulu Yönergesi

 MAÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi

 MAÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çlıştırma Yönergesi

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü