T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • MİSYON VE VİZYON

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ (VAROLUŞ NEDENİMİZ)


Yüksekokulumuzun misyonu;
- Mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş,
- Sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dahilinde sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış,
- Güncel gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahip,
- Teknolojik değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen,
- Katılımcı ve paylaşımcı bir takım çalışmasına yatkın,
- Mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı,
- Aktif, üretken, yeniliklere açık ve topluma faydalı nitelikli bireyler yetiştirerek ülkemiz sağlık
hizmetlerinin gelişmesi ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.


VİZYONUMUZ (GELECEĞE BAKIŞIMIZ)


Yüksekokulumuzun vizyonu;
- Çağın gereklerine uygun sağlık hizmetleri elemanı yetiştirilmesinde tercih edilen,
-  Toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek,
- Tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumak,
- Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile örnek olan,
- Sağlık alanında ara işgücünü karşılayacak kalifiye elemanlar yetiştiren, önder bir eğitim kurumu olmaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü